Bioquim fabrica una gama variada de productes. Entre els tipus més destacats trobem els antibiòtics de base penicil·lina i les cortisones, entre altres tipus de productes.

Tots els Productes que fabriquem Bioquim són APIs, (Active Principles, Principis actius), i per tant no són productes finals per al consum.

Antibiòtics

Amoxicil·lina Sòdica Estèril
Clavulanat Potàssic Estèril
Amoxicil·lina Trihidrat tractat amb Òxid d’Etilè
Ampicil·lina Trihidrat tractat amb Òxid d’Etilè
Penicil·lina V Càlcica
Flucloxacil·lina Sòdica Estèril
Cloxacil·lina Sòdica Liofilitzada Estèril
Cloxacil·lina Sòdica Precipitada Estèril
Cloxacil·lina Benzatina Estèril
Cloxacil·lina Benzatina Oral
Oxacil·lina Sòdica Precipitada Estèril
Oxacil·lina Sòdica Liofilitzada Estèril
Metampicil·lina Sòdica
Temocil·lina Disòdica Estèril
Ampicil·lina Benzatina Estèril
Penetamat Iodohidrat Estèril

Corticoesteroides

Succinat Sòdic Metilprednisolona
Succinat Sòdic Hidrocortisona

Altres

Fructosa Difosfat Sòdic
Glutatió Sòdic
D,L-Carnitina Clorohidrat
Cloramfenicol Succinat Sòdic Estèril