Notícies

Bioquim, SA HA DUT A TERME UN PROJECTE D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA COFINANÇAT PER PART DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER), i GESTIONAT PER L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE).

Bioquim, SA ha dissenyat i executat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en substitució de l’actual sistema de generació d’aigua per a ús injectable (WFI) per un altre sistema més eficient des del punt de vista energètic.

Aquest projecte es troba acollit a la línia d’ajuts d’estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l’IDAE amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.