Política de privacitat

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

RESPONSABLE DEL TRATAMIENT de les seves dades és:

Titular: Bioquim SA

CIF:

Direcció: c\Alemanya 1, 08520, Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 849 53 02

Correu electrònic: bioquim@bioquim.net

QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS?

Dependiendo dels productes, serveis o funcionalitats dels que volem gaudir en cada moment necessitem tractar uns dades o altres. En general dichos datos, seran, segons el cas, els següents:

Els seus dades identificatives (Per exemple: Su nombre, apellido, idioma, país des del que interactúas con nosotros, datos de contacto, etc.)

Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas de que interactúes amb nosaltres des del mòbil, per exemple).

Dades sobre els seus gustos i preferències.

Recordem que, quan us demanem que rellenem els seus dades personals per donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la web, marcarem alguns camps com a obligatoris, posant les dades que necessitem per poder prestar el servei o donar-li accés a la funcionalitat en qüestió.

Per favor, tingui en compte que, si decideix no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugui completar el seu registre com a usuari o que no pugui gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALS?

Depenent de com interactuem amb la nostra web, tractarem les seves dades personals per a les següents finalitats:

Per atendre les sol·licituds o peticions que realitzin a través dels diferents mitjans incorporats a la nostra web.

Només tractem les dades personals que es necessiten estrictament per gestionar o resoldre la seva petició o petició.

Per a la gestió de xarxes socials

En el cas de que ens fixem o ens contacteu a través de les diferents xarxes socials en les que estem presents, tractarem les dades que us proporcionem a través de les mateixes amb l’única finalitat de donar resposta als seus missatges o comentaris i la gestió. de la nostra llista de contactes.

Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels nostres serveis (Cookies)

Si accedeix a la nostra Plataforma, informam de que tractarem les seves dades de navegació per a fines analítics i estadístics, és a dir, per entendre la forma en la que els usuaris interactuen amb la nostra Plataforma i així ser capaços d’introduir millores en la mateixa. Així mateix, en ocasions, realitzem

accions i preguntes de qualitat destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients i usuaris i detectar aquelles àrees en les que podem millorar.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PER AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals també depèn de la finalitat per a la que els tractem, d’aquesta manera trobarem diferents bases legals en virtut de les finalitats següents:

Atenció sol·licituds d’informació.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment informat per donar resposta a les consultes plantades a través de la pàgina web, el que supose l’acceptació d’aquestes condicions per part de l’interessat.

Redes socials

La base de legitimació és el consentiment informat per donar resposta a les consultes plantades a través de la red social, així com el moment en el que ens segueix i desitja forma part de la nostra llista de contactes.

Anàlisi d’usabilitat i qualitat (Cookies)

Consentiment de l’usuari per a la implantació de cookies.

DURANT CUÀNTO TIEMPO CONSERVAREM SUS DATOS?

Sol·licitud d’informació.

Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva petició i posteriorment un any.

Redes socials

Tractarem les seves dades durant el temps que sea necessari per atendre la seva petició i mentre sea seguidor del nostre perfil.

¿COMPARTIREM SUS DATES AMB TERCEROS?

Per complir les finalitats indicades a la present Política de privacitat, és necessari que demos accedir a les seves dades personals a terceres parts que ens presten suport als serveis que us oferim i detallem a continuació:

Proveedores de serveis tecnològics

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA TUS DATOS?

Nosaltres ens comprometem a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i garantir l’exercici dels seus drets.

Podrá ejercitarlos sin coste alguno remitiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección Correo, simplemente indicando el motivo de la solicitud y el derecho que quiere ejercitar.

En cas de que considerem necessari per poder identificar-lo, podrem sol·licitar la còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat. En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la que tractem les seves dades, vostè té dret a:

Permet accedir als seus dades dels que disposem.

Permetem que rectifiquem les dades dels que disposem. Tenga en compte que, al facilitar-nos activament els seus dades personals per qualsevol via, garanteix que són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos.

Permetem que suprimem les seves dades en la mesura en què no es consideren necessaris per a la finalitat per als que necessitem tractar segons ens hem informat amb anterioritat, o en què no contem amb legitimació per fer-ho.

Permetem que limitem el tractament de les seves dades, el que suposem que en determinats casos pugui sol·licitar que suspendem temporalment el tractament de les dades o que els conservem més tot el temps necessari quan puguin necessitar. Si ens ha proporcionat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a qualsevol finalitat, també té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

Per una altra part, quan el tractament de les seves dades estigui basat en el nostre interès legítim, també tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per últim, us informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinents, en particular, davant l’Agencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index- ides-idphp.php

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de privacitat quan estimem convenient. En cas de fer-ho, avisem per diferents vies a través de la Plataforma, o inclús comunicar-nos a la vostra adreça de correu electrònic quan el canvi en qüestió sigui significatiu per a la seva privacitat, de manera que pugui revisar els canvis, valorarlos y, en su caso, oponerse o darse de baja en algún servicio o funcionalidad.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Utilitzem cookies i dispositius similars per facilitar la seva navegació a la Plataforma, conèixer com interactuem amb nosaltres i, en determinats casos, poder mostrar publicitat en funció dels vostres hàbits de navegació. Si us plau, llegeu la nostra Política de Cookies per conèixer el major detall de les galetes i dispositius similars que fem servir, la seva finalitat i una altra informació d’interès.