Avís Legal

Per favor, feu tots els apartats del present Avis legal abans d’utilitzar aquest lloc web. Les següents condicions són vinculants per a qualsevol usuari del mateix.

En compliment amb el deber d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, us faciliteu a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web .

La razón d’aquest text és explicar-li de manera detallada les funcionalitats d’aquesta web i aportar aquella informació relacionada amb el titular de la web i la finalitat dels continguts inclosos en ella.

DADES IDENTIFICACIÓ

El present Aviso Legal regula l’ús del servei del lloc web www.promaine.com informant-lo en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, dels següents extrems:

Titular: Bioquim SA

CIF:

Direcció: c\Alemanya 1, 08520, Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 849 53 02

Correu electrònic: bioquim@bioquim.net

Nombre d’aquí en endavant Nombre, pretendre a través del seu lloc web donar a conèixer la seva activitat i oferir la possibilitat de posar-se en contacte, realitzar consultes, subscriure’s a la nostra revista, així com informar-nos sobre les seves reclamacions i quejas.

El present document té per objecte establir els termes i condicions generals d’ús del lloc web. Els termes i condicions generals son de obligada acceptació i compliment per part de tots els usuaris que deseen fer l’ús del mateix.

USO DEL SITIO WEB I OBLIGACIONS DE LOS USUARIO.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, el contingut i els serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del lloc web amb fines il·lícits o lesivos contra Rodrigo Promotoreso un tercer, que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir l’ús normal del lloc web.

Nombre garante que els continguts i serveis que ofereixen el portal respecten el principi de dignitat de la persona, de protecció de la joventut i la infància, de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre. aspecte personal i social.

Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web no confien a l’usuari cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts del lloc web diferents dels aquí expressament previstos.

Los contenidos (información, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, etc.) recogidos en el portal, son propiedad de Rodrigo Promotores o la misma se encuentra debidamente autorizada para la su difusión por sus legítimos titulares.

Nom es compromet a no realitzar publicitat engañosa i per tant, queda prohibit:

L’ús per a tot tipus de fines comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permès. La seva reproducció, publicació, distribució o modificació, total o parcial a menys que es conegui amb l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars o resultat legalment permès.

Cualquier vulneración dels drets de Nombre o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o quins altres elements inserits en el lloc web pertanyen a Rodrigo Promotores o la mateixa es troba debidament autoritzada per a la seva difusió en el present lloc web.

En el cas d’un usuari o un tercer considerat que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al lloc web, haureu de notificar aquesta circumstància a un nom indicat:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presuntamente infringits, o indicar la representació amb la que actua en el cas de la reclamació del present un tercer distint de l’interessat.

Assenyala els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual senyalats i declaració expressada en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS

El present lloc web enllaça a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objecte dels enllaços proporciona a l’usuari la possibilitat d’accedir als dos enllaços. Rodrigo Promotores no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per l’accés als dos enllaços.

L’usuari que es proposa establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Nombre. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Nom i el propietari del lloc en el que s’estableix

l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Rodrigo Promotores dels seus continguts o serveis.

El lloc web en el que s’estableix l’enllaç no contendrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertinents a Nombre, salvo els expressament autoritzats.

MODIFICACIÓ UNILATERAL I DURADA

Nom es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web així com el present Avis Legal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Nombre no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran acarrear a causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulento, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, al lloc web, als seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Nom i com a reconèixer a la seva política de privadesa que podeu consultar en aquest lloc web, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestió, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la seva confidencialitat, evitar-ne mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions es regiran per la legislación espanyola, sometidas a los juzgados y tribunales de la ciudad de MURCIA (España) ante cualquier controversia derivada de l’accés al lloc web.

CONTACTE

En cas de que qualsevol usuari tuviese alguna duda acerca del present aviso legal o qualsevol comentari sobre el mateix pot dirigir-se a bioquim@bioquim.net o enviar una comunicació escrita a la direcció que consta en el capçal.