Trabaja con nosotros: Adjunto al Responsable de Análisis Químico

Adjunto al Responsable de Análisis Químico ¡Únete a nuestro equipo! Buscamos a una persona experta en química analítica para formar parte del departamento de análisis químico, en calidad de adjunta al responsable. Responsabilidades Principales Supervisión de Procedimientos de Control de Calidad Asistir a la Responsable de Control de Calidad Químico para asegurarse de que los […]

Treballa amb nosaltres: operari de zona estèril

Operari de zona estèril ¡Uneix-te al nostre equip! Busquem un operari de zona estèril que participi en la fabricació de principis actius per a la indústria farmacèutica. Responsabilidades y tareas: Como Operario de Zona Estèril, sus responsabilidades y tareas están incluidas: Càrrega i descàrrega de liofilitzadors. Molta, tamisatge, homogeneïtzació i envasatge de productes. Muntatge d’equips […]